GEMER LIGA 2017 3. kolo

Dňa 12.8.2017 prebehlo 3. kolo GL 2017 , ktoré usporiadal strelecký klub COMARS

Rimavská Sobota.  Súťaž prebehla na strelnici TRITON Jesenské.

Výsledky 3. kola GL sú v sekcii "Výsledky".

Týmto chcem poďakovať majiteľom strelnice TRITON Jesenské za pomoc pri

usporiadaní 3. kola GL.  Zároveň chcem poďakovať  "všetkým" dvom členom

klubu COMARS za pomoc pri príprave 3. kola GL!!!

Fotografie z GL 2017 sú v sekcii "GALERIA".

 

predseda klubu COMARS

 

Novinky:

Včelince - súťaž o pohár starostu

Koniec GEMER LIGY 2017

GEMER LIGA 2017 3. kolo

Pozvánka na 3. kolo GEMER LIGY 2017

Strelecké súťaže máj 2017.

Strelnica COMARS

Zrušenie strelieb v nedeľu 19.3.2017

Členské za r. 2017

O Z N Á M E N I E - Z M E N A!!!

Koniec GEMER LIGY 2016

Ľudia, ktorí majú výhrady voči zbraniam, tím nestavajú násilie mimo zákon, ale naopak si koledujú o vládu hrubej sily, kde nejväčší, nejsilnejší dravci medzi ľuďmi majú vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončili až strelné zbrane.
Lester Neil Smith