Gemer Liga 2018 - 3. kolo

Strelecký klub COMARS Vás pozýva na 3. kolo GEMER LIGY 2018.

Preteky sa uskutočnia 21.7.2018 na strelnici klubu TRITON Jesenské.

Podrobnosti v prílohe.         Výbor klubu

Strelecký klub COMARS  Rimavská Sobota Vás pozýva

 na 3. kolo GEMER LIGY

Strelnica TRITON, Jesenské časť Šibeničné  48º 18´ 35.80" N,  20º 03´ 53.10" E

Termín:                      21.7. 2018

Miesto:                       strelnica  TRITON  Jesenské

Usporiadateľ:             Strelecký klub COMARS Rimavská Sobota

Riaditeľ pretekov:      Milan  Mišák

Hlavný rozhodca:       Zoltán Gál

Druh súťaže:              otvorená súťaž pre všetkých držiteľov  zbroj. preukazov

Návrhy parkúrov:       Milan Mišák

Počet parkúrov:          4

Min. počet rán:          57 rán

Štartovné:                   10  €, členovia COMARS neplatia

Pravidlá:                     podľa ŠSS

Zbrane:                       vlastné – podľa pravidiel ŠSS

Kategórie:                  muži, ženy, seniori, super seniori

Upozornenie:             všetci účastníci sú povinný na strelnici používať chrániče sluchu a zraku

Bezpečnosť:               na strelnici je dovolené nosiť iba vybitú zbraň v puzdre a bez zásobníka

Ceny:                          pretekári na prvom až treťom mieste získajú diplomy

Úhrada náležitostí:    na vlastné náklady

Občerstvenie:             bude zabezpečený pitný režim

Protesty:                     podľa pravidiel ŠSS písomne s vkladom 10,- € do rúk hlavného rozhodcu

Arbitrážna komisia:   riaditeľ preteku, hl. rozhodca,

Časový rozpis:           21.7. 2018

                                   08:30h až 09:30h                   prezentácia

                                   09:30h                                    otvorenie

                                   09:40h                                    parkúry č. 1 až č. 4

                                   13:00h                                    vyhlásenie výsledkov

Poznámka:                 usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu

Novinky:

Včelince september 2018

Strelecké súťaže - jeseň 2018

Koniec GL 2018!!!

4. kolo GL 2018

Gemer Liga 2018 po 3. kole

Gemer Liga 2018 - 3. kolo

Upozornenie.

Gemer Liga 2018 po 2.kole

GEMER LIGA 2018 začala

Gemer Liga 2018 propozície

Ľudia, ktorí majú výhrady voči zbraniam, tím nestavajú násilie mimo zákon, ale naopak si koledujú o vládu hrubej sily, kde nejväčší, nejsilnejší dravci medzi ľuďmi majú vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončili až strelné zbrane.
Lester Neil Smith