Gemer Liga 2018 po 3. kole

Dňa 21.7.2018 usporiadal strelecký klub COMARS Rimavská Sobota

3.kolo GL 2018. Preteky sa uskutočnili na strelnici TRITON Jesenské.

Kompletné výsledky po 3. kole sú v sekcii " Výsledky" na stránke

COMARS Rim. Sobota.

Foto z 3.kola GL 2018 v sekcii "Galeria"

Novinky:

Výsledky GL 2019

Úhrada členského do klubu COMARS

Včelince september 2018

Strelecké súťaže - jeseň 2018

Koniec GL 2018!!!

4. kolo GL 2018

Gemer Liga 2018 po 3. kole

Gemer Liga 2018 - 3. kolo

Upozornenie.

Gemer Liga 2018 po 2.kole

Ľudia, ktorí majú výhrady voči zbraniam, tím nestavajú násilie mimo zákon, ale naopak si koledujú o vládu hrubej sily, kde nejväčší, nejsilnejší dravci medzi ľuďmi majú vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončili až strelné zbrane.
Lester Neil Smith