História COMARSu Rimavská Sobota

História   Občianského združenia  COMARS   Rimavská Sobota

 

Občianske združenie Comars Rimavská Sobota   vznikol v roku 1997  a  oficiálne bol zaregistrovaná v registri SZTŠ dňa 21.11.1997 pod registračným číslom 21 – 048 - 1136.

Zakladajúci členovia  Občianskeho združenia Comars Rimavská Sobota boli:

 • Milan Mišák
 • Ladislav Varga
 • Zoltán  Gál
 • Ing. Ján Ištók
 • Jozef Jobbik
 • Róbert Gaál
 • Róbert Boroš 

Zo začiatku po vzniku Občianskeho združenia chodili členovia klubu strieľať na tzv. Mestskú strelnicu v Rim. Sobote.

Vlastnú strelnicu sme začali budovať v katastri obce Zacharovce, v nevyužívanej bývalej pieskovcovej bani. Po dosť veľkých terénnych úpravách strelnice a okolia sme zhotovili 2 prístrešky – jeden ako sklad terčov a jeden v oddychovej zóne strelnice. Postupne sa upravili parkúry a dostrelište strelnice .
Na strelnicu bol  vypracovaný balistický posudok a strelnica bola spustená do prevádzky.
Na strelnicu bolo vydané aj kladné rozhodnutie a súhlas s prevádzkou od OR Policajného zboru SR. 
Strelnica Občianskeho združenia  COMARS Rimavská Sobota  je oplotená a uzamknutá vstupnou bránou.
V zadnej časti areáli je tzv. oddychová zóna , kde sa členovia Občianskeho združenia stretávajú a pri občerstvení  sa zídu na krátkom posedení. 
Celú činnosť Občianskeho združenia riadi predseda klubu a výbor klubu, ktorý má rozdelené úlohy pri prevádzke strelnice. 

Toho času jednotlivý členovia Občianského združenia chodia strieľať aj na iné strelnice v okrese Rimavská Sobota

Výbor Občianskeho združenia COMARS

 • Predseda klubu:            Milan  Mišák
 • Podpredseda klubu:     Zoltán Gál
 • Tajomník klubu:           Jozef  Köböl
 • Pokladník klubu:          Mária Mišáková
 • Člen  výboru:                Mudr. Ján Hollý , Pavol Visnyai