Gemer Liga 2018 - 3. kolo

Strelecký klub COMARS Vás pozýva na 3. kolo GEMER LIGY 2018.

Preteky sa uskutočnia 21.7.2018 na strelnici klubu TRITON Jesenské.

Podrobnosti v prílohe.         Výbor klubu

Strelecký klub COMARS  Rimavská Sobota Vás pozýva

 na 3. kolo GEMER LIGY

Strelnica TRITON, Jesenské časť Šibeničné  48º 18´ 35.80" N,  20º 03´ 53.10" E

Termín:                      21.7. 2018

Miesto:                       strelnica  TRITON  Jesenské

Usporiadateľ:             Strelecký klub COMARS Rimavská Sobota

Riaditeľ pretekov:      Milan  Mišák

Hlavný rozhodca:       Zoltán Gál

Druh súťaže:              otvorená súťaž pre všetkých držiteľov  zbroj. preukazov

Návrhy parkúrov:       Milan Mišák

Počet parkúrov:          4

Min. počet rán:          57 rán

Štartovné:                   10  €, členovia COMARS neplatia

Pravidlá:                     podľa ŠSS

Zbrane:                       vlastné – podľa pravidiel ŠSS

Kategórie:                  muži, ženy, seniori, super seniori

Upozornenie:             všetci účastníci sú povinný na strelnici používať chrániče sluchu a zraku

Bezpečnosť:               na strelnici je dovolené nosiť iba vybitú zbraň v puzdre a bez zásobníka

Ceny:                          pretekári na prvom až treťom mieste získajú diplomy

Úhrada náležitostí:    na vlastné náklady

Občerstvenie:             bude zabezpečený pitný režim

Protesty:                     podľa pravidiel ŠSS písomne s vkladom 10,- € do rúk hlavného rozhodcu

Arbitrážna komisia:   riaditeľ preteku, hl. rozhodca,

Časový rozpis:           21.7. 2018

                                   08:30h až 09:30h                   prezentácia

                                   09:30h                                    otvorenie

                                   09:40h                                    parkúry č. 1 až č. 4

                                   13:00h                                    vyhlásenie výsledkov

Poznámka:                 usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu

Novinky:

Gemer Liga 2018 - 3. kolo

Upozornenie.

Gemer Liga 2018 po 2.kole

GEMER LIGA 2018 začala

Gemer Liga 2018 propozície

Úhrada členského za r. 2018

Pozvanie na vyhodnotenie GL 2017

Definitívne schválené výsledky GL 2017

Včelince - súťaž o pohár starostu

Ľudia, ktorí majú výhrady voči zbraniam, tím nestavajú násilie mimo zákon, ale naopak si koledujú o vládu hrubej sily, kde nejväčší, nejsilnejší dravci medzi ľuďmi majú vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončili až strelné zbrane.
Lester Neil Smith