Koniec GEMER LIGY 2017

Po odstrielaní 4.kola GEMER LIGY na strelnici MAGNUM RS , skončila GEMER LIGA 2017.

Víťazom gratulujeme.

Výsledky GL 2017 sa dajú pozrieť na našej stránke COMARS v sekcii - Výsledky.

 

výbor  klubu COMARS  RS

Novinky:

Koniec GEMER LIGY 2017

GEMER LIGA 2017 3. kolo

Pozvánka na 3. kolo GEMER LIGY 2017

Strelecké súťaže máj 2017.

Strelnica COMARS

Zrušenie strelieb v nedeľu 19.3.2017

Členské za r. 2017

O Z N Á M E N I E - Z M E N A!!!

Koniec GEMER LIGY 2016

Pamiatka zosnulých

Zobrať človeku zbraň, pretože by mohol niekoho zastreliť, je ako vyrezať mu jazyk, pretože by mohol niekoho uraziť.
Anonym