Koniec GEMER LIGY 2016

V sekcii "Výsledky" sú uverejnené konečné výsledky GEMER LIGY 2016.

 Výsledky sú spracované po zrátani troch najlepších kôl jednotlivých strelcov.

Víťazom blahoželáme.

                                          výbor klubu Comars

Novinky:

Koniec GEMER LIGY 2017

GEMER LIGA 2017 3. kolo

Pozvánka na 3. kolo GEMER LIGY 2017

Strelecké súťaže máj 2017.

Strelnica COMARS

Zrušenie strelieb v nedeľu 19.3.2017

Členské za r. 2017

O Z N Á M E N I E - Z M E N A!!!

Koniec GEMER LIGY 2016

Pamiatka zosnulých

Zobrať človeku zbraň, pretože by mohol niekoho zastreliť, je ako vyrezať mu jazyk, pretože by mohol niekoho uraziť.
Anonym