Koniec GEMER LIGY 2016

V sekcii "Výsledky" sú uverejnené konečné výsledky GEMER LIGY 2016.

 Výsledky sú spracované po zrátani troch najlepších kôl jednotlivých strelcov.

Víťazom blahoželáme.

                                          výbor klubu Comars

Novinky:

Včelince - súťaž o pohár starostu

Koniec GEMER LIGY 2017

GEMER LIGA 2017 3. kolo

Pozvánka na 3. kolo GEMER LIGY 2017

Strelecké súťaže máj 2017.

Strelnica COMARS

Zrušenie strelieb v nedeľu 19.3.2017

Členské za r. 2017

O Z N Á M E N I E - Z M E N A!!!

Koniec GEMER LIGY 2016

Ľudia, ktorí majú výhrady voči zbraniam, tím nestavajú násilie mimo zákon, ale naopak si koledujú o vládu hrubej sily, kde nejväčší, nejsilnejší dravci medzi ľuďmi majú vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončili až strelné zbrane.
Lester Neil Smith