Pozvanie na vyhodnotenie GL 2017

GEMER liga 2017 - vyhodnotenie sa uskutoční dňa 26.januára 2018 od

17:00 hod v hoteli Carrera v Rim. Sobote. Záujemcovia svoju účasť

 nahláste predsedovi klubu COMARS do 21. Januára 2018.  

Občerstvenie v sume 5,-€ si hradí každý sám v deň vyhodnotenia na mieste. 

 


Novinky:

GEMER LIGA 2018 začala

Gemer Liga 2018 propozície

Úhrada členského za r. 2018

Pozvanie na vyhodnotenie GL 2017

Definitívne schválené výsledky GL 2017

Včelince - súťaž o pohár starostu

Zobrať človeku zbraň, pretože by mohol niekoho zastreliť, je ako vyrezať mu jazyk, pretože by mohol niekoho uraziť.
Anonym