Pozvanie na vyhodnotenie GL 2017

GEMER liga 2017 - vyhodnotenie sa uskutoční dňa 26.januára 2018 od

17:00 hod v hoteli Carrera v Rim. Sobote. Záujemcovia svoju účasť

 nahláste predsedovi klubu COMARS do 21. Januára 2018.  

Občerstvenie v sume 5,-€ si hradí každý sám v deň vyhodnotenia na mieste. 

 


Novinky:

Strelecké súťaže - jeseň 2018

Koniec GL 2018!!!

4. kolo GL 2018

Gemer Liga 2018 po 3. kole

Gemer Liga 2018 - 3. kolo

Upozornenie.

Gemer Liga 2018 po 2.kole

GEMER LIGA 2018 začala

Gemer Liga 2018 propozície

Úhrada členského za r. 2018

Ľudia, ktorí majú výhrady voči zbraniam, tím nestavajú násilie mimo zákon, ale naopak si koledujú o vládu hrubej sily, kde nejväčší, nejsilnejší dravci medzi ľuďmi majú vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončili až strelné zbrane.
Lester Neil Smith