Pozvanie na vyhodnotenie GL 2017

GEMER liga 2017 - vyhodnotenie sa uskutoční dňa 26.januára 2018 od

17:00 hod v hoteli Carrera v Rim. Sobote. Záujemcovia svoju účasť

 nahláste predsedovi klubu COMARS do 21. Januára 2018.  

Občerstvenie v sume 5,-€ si hradí každý sám v deň vyhodnotenia na mieste. 

 


Novinky:

Včelince september 2018

Strelecké súťaže - jeseň 2018

Koniec GL 2018!!!

4. kolo GL 2018

Gemer Liga 2018 po 3. kole

Gemer Liga 2018 - 3. kolo

Upozornenie.

Gemer Liga 2018 po 2.kole

GEMER LIGA 2018 začala

Gemer Liga 2018 propozície

Zobrať človeku zbraň, pretože by mohol niekoho zastreliť, je ako vyrezať mu jazyk, pretože by mohol niekoho uraziť.
Anonym