Pozvanie na vyhodnotenie GL 2017

GEMER liga 2017 - vyhodnotenie sa uskutoční dňa 26.januára 2018 od

17:00 hod v hoteli Carrera v Rim. Sobote. Záujemcovia svoju účasť

 nahláste predsedovi klubu COMARS do 21. Januára 2018.  

Občerstvenie v sume 5,-€ si hradí každý sám v deň vyhodnotenia na mieste. 

 


Novinky:

Výsledky GL 2019

Úhrada členského do klubu COMARS

Včelince september 2018

Strelecké súťaže - jeseň 2018

Koniec GL 2018!!!

4. kolo GL 2018

Gemer Liga 2018 po 3. kole

Gemer Liga 2018 - 3. kolo

Upozornenie.

Gemer Liga 2018 po 2.kole

Ľudia, ktorí majú výhrady voči zbraniam, tím nestavajú násilie mimo zákon, ale naopak si koledujú o vládu hrubej sily, kde nejväčší, nejsilnejší dravci medzi ľuďmi majú vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončili až strelné zbrane.
Lester Neil Smith