Pozvánka na 3. kolo GEMER LIGY 2017

Dňa 12.8.2017 sa uskutoční 3.kolo GEMER LIGY 2017 na strelnici TRITON Jesenské.

 

Strelecký klub COMARS  Rimavská Sobota Vás pozýva

 na 3. kolo GEMER LIGY

Strelnica klubu TRITON Jesenské

Strelnica TRITON, Jesenské časť Šibeničné  48º 18´ 35.80" N,  20º 03´ 53.10" E

 

 

Termín:                      12.8. 2017

Miesto:                       strelnica  TRITON  Jesenské

Usporiadateľ:             Strelecký klub COMARS Rimavská Sobota

Riaditeľ pretekov:      Milan  Mišák

Hlavný rozhodca:       Zoltán Gál

Druh súťaže:              otvorená súťaž pre všetkých držiteľov  zbroj. preukazov

Návrhy parkúrov:       Zoltán Gál a Milan Mišák

Počet parkúrov:          4

Min. počet rán:          50  max. 60 rán

Štartovné:                   10  €, členovia COMARS neplatia

Pravidlá:                     podľa ŠSS

Zbrane:                       vlastné – podľa pravidiel ŠSS

Kategórie:                  juniori , muži, ženy, seniori, superseniori

Upozornenie:             všetci účastníci sú povinný na strelnici používať chrániče sluchu a zraku

Bezpečnosť:               na strelnici je dovolené nosiť iba vybitú zbraň v puzdre a bez zásobníka

Ceny:                          pretekári na prvom až treťom mieste získajú diplomy

Úhrada náležitostí:    na vlastné náklady

Občerstvenie:             bude zabezpečený pitný režim

Protesty:                     podľa pravidiel ŠSS písomne s vkladom 10,- € do rúk hlavného rozhodcu

Arbitrážna komisia:   riaditeľ preteku, hl. rozhodca,

Časový rozpis:           12. 8. 2017:

                                   08:30h až 09:30h                   prezentácia

                                   09:30h                                    otvorenie

                                   09:40h                                    parkúry č. 1 až č. 4

                                   13:00h                                    vyhlásenie výsledkov

Poznámka:                 usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu

 

Novinky:

Včelince - súťaž o pohár starostu

Koniec GEMER LIGY 2017

GEMER LIGA 2017 3. kolo

Pozvánka na 3. kolo GEMER LIGY 2017

Strelecké súťaže máj 2017.

Strelnica COMARS

Zrušenie strelieb v nedeľu 19.3.2017

Členské za r. 2017

O Z N Á M E N I E - Z M E N A!!!

Koniec GEMER LIGY 2016

Ľudia, ktorí majú výhrady voči zbraniam, tím nestavajú násilie mimo zákon, ale naopak si koledujú o vládu hrubej sily, kde nejväčší, nejsilnejší dravci medzi ľuďmi majú vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončili až strelné zbrane.
Lester Neil Smith