Úhrada členského do klubu COMARS

Výbor klubu COMARS RS oznamuje členom klubu , že členské za r. 2019 treba uhradiť do 28.2.2019.

  Následky nezaplatenia členského poplatku

  Zákony o zbrani a strelive 190/2003 Z.z, a  92/2010 Z.z. /

Ak splatné poplatky členov klubu COMARS RS nebudú včas zaplatené,  bude tento člen vyradení z evidencie klubu. Následne je povinný predseda klubu COMARS  RS do 7 kalendárnych dní oznámiť na OO PZ v Rimavskej Sobote ukončenie členstva v klube COMARS Rimavská Sobota .

 

 

Novinky:

Výsledky GL 2019

Úhrada členského do klubu COMARS

Včelince september 2018

Strelecké súťaže - jeseň 2018

Koniec GL 2018!!!

4. kolo GL 2018

Gemer Liga 2018 po 3. kole

Gemer Liga 2018 - 3. kolo

Upozornenie.

Gemer Liga 2018 po 2.kole

Ľudia, ktorí majú výhrady voči zbraniam, tím nestavajú násilie mimo zákon, ale naopak si koledujú o vládu hrubej sily, kde nejväčší, nejsilnejší dravci medzi ľuďmi majú vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončili až strelné zbrane.
Lester Neil Smith