Úhrada členského za r. 2018

Výbor klubu COMARS RS oznamuje členom klubu , že členské za r. 2018 treba uhradiť do 28.2.2018.

Následky nezaplatenia členského poplatku

 

Zákony o zbrani a strelive 190/2003 Z.z, a  92/2010 Z.z. /

Ak splatné poplatky členov klubu COMARS RS nebudú včas zaplatené,  bude tento člen vyradení z evidencie klubu. Následne je povinný predseda klubu COMARS  RS do 7 kalendárnych dní oznámiť na OO PZ v Rimavskej Sobote ukončenie členstva v klube COMARS Rimavská Sobota .

 

 

Novinky:

GEMER LIGA 2018 začala

Gemer Liga 2018 propozície

Úhrada členského za r. 2018

Pozvanie na vyhodnotenie GL 2017

Definitívne schválené výsledky GL 2017

Včelince - súťaž o pohár starostu

Ľudia, ktorí majú výhrady voči zbraniam, tím nestavajú násilie mimo zákon, ale naopak si koledujú o vládu hrubej sily, kde nejväčší, nejsilnejší dravci medzi ľuďmi majú vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončili až strelné zbrane.
Lester Neil Smith