Úhrada členského za r. 2018

Výbor klubu COMARS RS oznamuje členom klubu , že členské za r. 2018 treba uhradiť do 28.2.2018.

Následky nezaplatenia členského poplatku

 

Zákony o zbrani a strelive 190/2003 Z.z, a  92/2010 Z.z. /

Ak splatné poplatky členov klubu COMARS RS nebudú včas zaplatené,  bude tento člen vyradení z evidencie klubu. Následne je povinný predseda klubu COMARS  RS do 7 kalendárnych dní oznámiť na OO PZ v Rimavskej Sobote ukončenie členstva v klube COMARS Rimavská Sobota .

 

 

Novinky:

Gemer Liga 2018 - 3. kolo

Upozornenie.

Gemer Liga 2018 po 2.kole

GEMER LIGA 2018 začala

Gemer Liga 2018 propozície

Úhrada členského za r. 2018

Pozvanie na vyhodnotenie GL 2017

Definitívne schválené výsledky GL 2017

Včelince - súťaž o pohár starostu

Ľudia, ktorí majú výhrady voči zbraniam, tím nestavajú násilie mimo zákon, ale naopak si koledujú o vládu hrubej sily, kde nejväčší, nejsilnejší dravci medzi ľuďmi majú vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončili až strelné zbrane.
Lester Neil Smith