Úhrada členského za r. 2018

Výbor klubu COMARS RS oznamuje členom klubu , že členské za r. 2018 treba uhradiť do 28.2.2018.

Následky nezaplatenia členského poplatku

 

Zákony o zbrani a strelive 190/2003 Z.z, a  92/2010 Z.z. /

Ak splatné poplatky členov klubu COMARS RS nebudú včas zaplatené,  bude tento člen vyradení z evidencie klubu. Následne je povinný predseda klubu COMARS  RS do 7 kalendárnych dní oznámiť na OO PZ v Rimavskej Sobote ukončenie členstva v klube COMARS Rimavská Sobota .

 

 

Novinky:

Včelince september 2018

Strelecké súťaže - jeseň 2018

Koniec GL 2018!!!

4. kolo GL 2018

Gemer Liga 2018 po 3. kole

Gemer Liga 2018 - 3. kolo

Upozornenie.

Gemer Liga 2018 po 2.kole

GEMER LIGA 2018 začala

Gemer Liga 2018 propozície

Zobrať človeku zbraň, pretože by mohol niekoho zastreliť, je ako vyrezať mu jazyk, pretože by mohol niekoho uraziť.
Anonym