Upozornenie.

Členovia klubu COMARS Rim. Sobota, ktorý si neuhradili členské do 28.2.2018 bolo im ukončené

členstvo v klube COMARS  Rim. Sobota.

Zákon o zbrani a strelive 190/2003 Z.z, a  92/2010 Z.z. /

Ak splatné poplatky členov klubu nie sú včas zaplatené,  bude tento člen vyradení z evidencie športového klubu.

Následne je povinný predseda klubu do 7 kalendárnych dní oznámiť na OO PZ v Rimavskej Sobote

ukončenie členstva v športovom klube..

 

 

Novinky:

Včelince september 2018

Strelecké súťaže - jeseň 2018

Koniec GL 2018!!!

4. kolo GL 2018

Gemer Liga 2018 po 3. kole

Gemer Liga 2018 - 3. kolo

Upozornenie.

Gemer Liga 2018 po 2.kole

GEMER LIGA 2018 začala

Gemer Liga 2018 propozície

Zobrať človeku zbraň, pretože by mohol niekoho zastreliť, je ako vyrezať mu jazyk, pretože by mohol niekoho uraziť.
Anonym