Upozornenie.

Členovia klubu COMARS Rim. Sobota, ktorý si neuhradili členské do 28.2.2018 bolo im ukončené

členstvo v klube COMARS  Rim. Sobota.

Zákon o zbrani a strelive 190/2003 Z.z, a  92/2010 Z.z. /

Ak splatné poplatky členov klubu nie sú včas zaplatené,  bude tento člen vyradení z evidencie športového klubu.

Následne je povinný predseda klubu do 7 kalendárnych dní oznámiť na OO PZ v Rimavskej Sobote

ukončenie členstva v športovom klube..

 

 

Novinky:

Úhrada členského do klubu COMARS

Včelince september 2018

Strelecké súťaže - jeseň 2018

Koniec GL 2018!!!

4. kolo GL 2018

Gemer Liga 2018 po 3. kole

Gemer Liga 2018 - 3. kolo

Upozornenie.

Gemer Liga 2018 po 2.kole

GEMER LIGA 2018 začala

Ľudia, ktorí majú výhrady voči zbraniam, tím nestavajú násilie mimo zákon, ale naopak si koledujú o vládu hrubej sily, kde nejväčší, nejsilnejší dravci medzi ľuďmi majú vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončili až strelné zbrane.
Lester Neil Smith