Kalendár pretekov GEMER-HONT ligy 2020

Podmienky organizovania súťaže:

1. Súťaž je zložená zo šiestich samostatných streleckých pretekov

- každý klub organizuje dve súťaže.

2. Súťaž je otvorená pre všetkých držiteľov zbrojných preukazov.

3. Na stretnutí boli dohodnuté nasledovné termíny :

 

1. kolo - 7. marec - ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota

2. kolo - 21. marec - ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota

3. kolo - 2. máj - Strelecký klub LIAZ Veľký Krtíš

4. kolo - 25. júl - Strelecký klub LIAZ Veľký Krtíš

5. kolo - 12. september - ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota

6. kolo - 31. október - ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota

 

výbor klubu  COMARS  RS

Novinky:

Kalendár pretekov GEMER-HONT ligy 2020

1. kolo GL 2020

Príprava na GEMER LIGU 2020

PF 2020

Konečné výsledky GL 2019

Ľudia, ktorí majú výhrady voči zbraniam, tím nestavajú násilie mimo zákon, ale naopak si koledujú o vládu hrubej sily, kde nejväčší, nejsilnejší dravci medzi ľuďmi majú vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončili až strelné zbrane.
Lester Neil Smith