Rozlúčka s rokom 2009, 27. december 2009

Súťaž Sniper 22LR, 31. máj 2009

Súťaž COMBAT, 17. máj 2009

Pravidlá súťaže „Malokalibrový SNIPER“, 3. máj 2009

Brigáda na strelnici COMARS, 2. máj 2009

Súťaž - 2009 SNUP 2. kolo,

Výročná členská schôdza klubu COMARS, vs2009