Silvestrovská rozlúčka s rokom 2011, december 2011

Októbrová brigáda, Október 2011

Deň detí, Bottovo,

SNIPER, júl 2011

COMARS a MDD v Zacharovciach 2011, jún 2011

súťaž - Včelince, máj 2011

Brigáda na strelnici + 22LR, máj 2011

Výročná schôdza klubu COMARS, január 2011