Memoriál Ľ. Rádaya , december 2012

Deň otvorených dverí na strelnici , júl 2012

COMARS a MDD Bottovo, jún 2012

4. kombat, jún 2012

COMARS a MDD Skálnik, Zacharovce, jún 2012

3. SDGZ, máj 2012

2. kombat, apríl 2012

Brigáda COMARS, apríl 2012

1. SNIPER 2012, apríl 2012

1. SDGZ 2012, marec 2012

1. kombat 2012, marec 2012

Výročná schôdza klubu COMARS, január 2012