Silvester 2013 + Memorial Ľ. Rádaya, december 2013

Brigáda september, september 2013

DOD 2013 strelnica COMARS, 3. august 2013

3. SDGZ, 3, SDGZ, jún 2013

3. Sniper,

Výročná schôdza klubu COMARS, január 2013