Silvestrovský memorial Ľ. Rádaya, 31.12.2016

SOS pištoľ, september 2016

Sniper 6.- september,

Brigáda strelnica september 2016,

Brigáda strelnica , jún 2016

Súťaž Včelince máj 2016,

SNIPER 1., máj 2016

Brigáda na strelnici, apríl 2016

GEMER LIGA 2016, 1.kolo

Výročná schôdza, Výročná členská schôdza klubu COMARS