História COMARSu Rimavská Sobota

História   Občianského združenia  COMARS   Rimavská Sobota

 

Občianske združenie Comars Rimavská Sobota   vznikol v roku 1997  a  oficiálne bol zaregistrovaná v registri SZTŠ dňa 21.11.1997 pod registračným číslom 21 – 048 - 1136.


Vlastnú strelnicu sme začali budovať v katastri obce Zacharovce, v nevyužívanej bývalej pieskovcovej bani. Po dosť veľkých terénnych úpravách strelnice a okolia sme zhotovili 2 prístrešky – jeden ako sklad terčov a jeden v oddychovej zóne strelnice. Postupne sa upravili parkúry a dostrelište strelnice .
Na strelnicu bol  vypracovaný balistický posudok a strelnica bola spustená do prevádzky.
Na strelnicu bolo vydané aj kladné rozhodnutie a súhlas s prevádzkou od OR Policajného zboru SR. 
Strelnica Občianskeho združenia  COMARS Rimavská Sobota  je oplotená a uzamknutá vstupnou bránou.
V zadnej časti areáli je tzv. oddychová zóna , kde sa členovia Občianskeho združenia stretávajú a pri občerstvení  sa zídu na krátkom posedení. 
Celú činnosť Občianskeho združenia riadi predseda klubu a výbor klubu, ktorý má rozdelené úlohy pri prevádzke strelnice. 

Toho času jednotlivý členovia Občianského združenia chodia strieľať aj na iné strelnice v okrese Rimavská Sobota

Výbor Občianskeho združenia COMARS

  • Predseda klubu:            Milan  Mišák
  • Podpredseda klubu:      Zoltán Gál
  • Tajomník klubu:            Jozef  Köböl
  • Pokladník klubu:           Mária Mišáková
  • Člen  výboru:               Mudr. Ján Hollý , Pavol Visnyai