Obranná streľba – máj 2016.

Sniper apríl 2016

SDGZ COMARS máj 2012

Nastrelovanie sa58 - Kobol

COMARS Rimavská Sobota DOD 2012

2011 Comars SDGZ august